بانک ملت استان البرز نسبت به راه اندازی باجه های ارزی جدید در 6 شعبه این بانک در استان اقدام کرد.