عملکرد بانک ملت در استان های بوشهر و آذربایجان غربی از سوی مسوولان دستگاه های مختلف مورد قدردانی قرار گرفت.