اخباراخبار
چهارشنبه 8 تير 1390
شنبه 4 تير 1390
گشایش ساختمان جدید شعبه جنت آباد بانک ملت

ساختمان جدید شعبه جنت آباد بانک ملت تحت نظارت مدیریت شعب منطقه چهار تهران، با حضور عبدالعلی زاده معاون اجرایی مدیرعامل و اخلاقی مدیر امور ناحیه دو این بانک، به صورت رسمی به بهره برداری رسید.

ادامه