مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت با حضور در مجتمع بهزیستی شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) در جنوب تهران، با کودکان تحت پوشش این مرکز دیدار کردند.