اخباراخبار
يکشنبه 22 مهر 1386
چهارشنبه 18 مهر 1386
سه شنبه 17 مهر 1386
يکشنبه 15 مهر 1386
شنبه 14 مهر 1386
ساخت بزرگ ترین خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد با مشارکت بانک ملت

مدیر بانک ملت استان قزوین با اشاره به انجام ثبت نام و واریز شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین از طریق سایت اینترنتی این بانک ، اظهار داشت:بانک ملت استان قزوین برای 22 هزار دانشجوی این دانشگاه ، ملت کارت متمرکز صادر کرده است.

ادامه
سه شنبه 10 مهر 1386
دوشنبه 9 مهر 1386
يکشنبه 8 مهر 1386
شنبه 7 مهر 1386