بانک ملت اعطای نرخ سود 16 درصدی به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه خود را تا روز 21 بهمن ماه تمدید کرد.