بانک ملت استان آذربایجان غربی در میان بانک های تجاری این استان ، بالاترین رشد منابع را به خود اختصاص داد.