مدیر بانک ملت زنجان از پرداخت یکهزار و 135 میلیارد ریال تسهیلات در 9 ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از 380 میلیارد ریال به بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده تسهیلات پرداخت شده است.