اخباراخبار
يکشنبه 29 دي 1398
چهارشنبه 25 دي 1398
سه شنبه 17 دي 1398
يکشنبه 15 دي 1398
شنبه 14 دي 1398
پنجشنبه 12 دي 1398
چهارشنبه 11 دي 1398
سه شنبه 10 دي 1398
برپایی جلسه کارگروه بانکداری آینده و تحول دیجیتال بانک ملت با حضور معاون وزیر اقتصاد

جلسه کارگروه بانکداری آینده و تحول دیجیتال بانک ملت با حضور دکتر عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد و دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت برگزار و عملکرد این بانک در مسیر اجرایی کردن بانکداری دیجیتال تشریح شد.

ادامه