اخباراخبار
يکشنبه 30 بهمن 1390
مدیرعامل بانک ملت: تاسیس مرکز مدیریت مالی راهکاری موثر برای ایجاد مدیریت مالی در کشور است

مدیرعامل بانک ملت یکی از مشکلات اصلی در بحث تامین مالی را، وجود مدل های قدیمی مدیریت مالی در بنگاه های اقتصادی ذکر کرد و گفت: تاسیس مرکز خدمات مالی در کنار سازمان مدیریت صنعتی از راهکارهای موثر در ایجاد مدیریت مالی است که توسعه این مرکز به طراحی مدل های جدید در تامین مالی کمک خواهد کرد.

ادامه
شنبه 29 بهمن 1390
پنجشنبه 27 بهمن 1390