با راه اندازی خدمتی جدید در باشگاه مشتریان بانک ملت، اعضای این باشگاه می توانند، در سالروز تولد دوستان خود، امتیازهای باشگاه را به آنان هدیه کنند.