قوی ترین مرد ایران با حضور در شعبه چهاردانگه اسلامشهر و افتتاح حساب، به جمع مشتریان بانک ملت پیوست.