اخباراخبار
چهارشنبه 2 تير 1400
سه شنبه 1 تير 1400
يکشنبه 23 خرداد 1400
چهارشنبه 19 خرداد 1400
چهارشنبه 12 خرداد 1400
سه شنبه 4 خرداد 1400
آزمون استخدامی بانک ملت در سال 1400

ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی بانک ملت در رده های شغلی بانکدار و متصدیان امور اداری بخش های حقوقی و مهندسی ساختمان، در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار آغاز شد.

ادامه
دوشنبه 3 خرداد 1400
سه شنبه 28 ارديبهشت 1400