اخباراخبار
شنبه 24 مهر 1400
چهارشنبه 14 مهر 1400
دوشنبه 12 مهر 1400
شنبه 10 مهر 1400
سه شنبه 6 مهر 1400
شنبه 3 مهر 1400
چهارشنبه 31 شهريور 1400
ازسوی مدیرعامل صورت گرفت:تشریح عملکرد بانک ملت در زمینه تسهیلات فرابانک

مدیرعامل بانک ملت با تشریح عملکرد این بانک در زمینه تسهیلات فرابانک اظهار داشت: 45 درصد مشتریان متقاضی تا روز 26 شهریورماه امسال موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند و درخواست 21 درصد مشتریان در جریان بررسی و اعطا قرار دارد.

ادامه
شنبه 27 شهريور 1400
يکشنبه 21 شهريور 1400