اخباراخبار
يکشنبه 10 دي 1396
چهارشنبه 6 دي 1396
شنبه 2 دي 1396
عضو هیات مدیره بانک ملت: IFRS ظرفیت های پنهان و آشکار سازمان ها را نمایان می کند

عضو هیات مدیره بانک ملت بر لزوم کسب هوشمندی لازم و لحظه ای برای درک درست از وضعیت مالی و نقدینگی سازمان ها، تاکید کرد و گفت: بانک ملت همیشه در متدولوژی ها و نوآوری ها سرآمد و پیشگام بوده است و انتظار می رود درخصوصIFRS نیز پیشرو باشد.

ادامه
شنبه 25 آذر 1396
يکشنبه 19 آذر 1396
سه شنبه 14 آذر 1396