دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل، حسن روستا رییس و علی رضا لگزایی و دکتر حمید تاجیک اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد و کارکنان بانک ملت با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره)، با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، تجدید میثاق کردند.