اخباراخبار
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399
سه شنبه 23 ارديبهشت 1399
يکشنبه 21 ارديبهشت 1399
دوشنبه 15 ارديبهشت 1399
يکشنبه 14 ارديبهشت 1399
مشارکت مدیران و کارکنان بانک ملت در رزمایش کمک مؤمنانه با بازخرید مرخصی

در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ایجاد یک رزمایش گسترده برای مواسات، همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر در جامعه، ۵ روز از مرخصی مدیران و ۱ روز از مرخصی کارکنان این بانک در قالب رزمایش کمک مؤمنانه بازخرید می شود.

ادامه
شنبه 13 ارديبهشت 1399
پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399
سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399