آزاد راه تبریز - سهند با حضور وزیر راه و شهرسازی و با مشارکت بانک ملت به بهره برداری رسید.