بانک ملت به صورت فعال در همایش خیران مدرسه ساز استان سمنان حضور پیدا کرد.