مدیریت شعب بانک ملت ، یک دستگاه خودپرداز در ساختمان مرکزی شهرداری ایلام نصب و راه اندازی کرد.