قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد بانک ملت در استان لرستان سپاسگزاری کرد.