۶ شعبه منتخب بانک ملت در سطح تهران به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، اسکناس و مسکوک نو توزیع می کنند.