بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی استان خوزستان اقدام کرد.