مدیر شرکت بازرگانی دولتی استان قم در نامه ای به مدیر بانک ملت در این استان ، از تلاش های مدیران و کارکنان بانک ملت در راستای جلب رضایت کشاورزان قدردانی کرد.