بانک ملت به صورت فعال در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه حضور یافت.