مدیرعامل بانک ملت به همراه جمعی از مدیران ارشد این بانک از شرکت تولید پارچه کرپ ناز در استان کرمانشاه بازدید کرد.