مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در محل شرکت سیمان زابل اقدام کرد.