بانک ملت استان فارس در راستای رعایت هرچه بیشتر اصل مشتری مداری ، باجه خدمات مشتریان ارزنده (VIP) را در شعبه مرکزی شیراز راه اندازی کرد.