بانک ملت در طرح جدید خود در هر ماه 8 دستگاه خودرو پژو 407 به پذیرندگان پایانه های فروشگاهی ، جایزه می دهد.