عملکرد بانک ملت در استان های هرمزگان و کرمان از سوی مسوولان این استان ها مورد قدردانی قرار گرفت.