31 اردیبهشت ماه سال 1389 ، پایان مهلت شرکت در جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت، اعلام شد.