مرحله دوم انتشار اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از روز دوشنبه13 ادیبهشت ماه سال جاری در بانک ملت شروع می شود.