شهردار بجنورد از ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان شمالی بازدید کرد و با مسوولان این بانک به گفت و گو نشست.