بانک ملت در اطلاعیه ای از به روزرسانی خدمات سامانه های بانک و احتمال کندی یا قطعی موقت در برخی خدمات سامانه های این بانک در نیمه شب سه شنبه خبر داد.