مدیر عامل بانک ملت گفت: بزرگترین چالش کنونی صنعت پتروشیمی کشور، تأمین مالی طرح‌ها است و بسیاری از مشکلات کنونی راهکارهای داخلی دارند و به کمک ابزارهای جدید تأمین مالی می‌توان این چالش‌ها را رفع کرد.