بانک ملت ، ثبت نام اینترنتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب را امکان پذیر کرد.