معاون مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از نحوه همکاری این بانک با دانشگاه قدردانی کرد.