باجه خدمات رفاهی نفت به عنوان جدیدترین باجه بانک ملت در استان خوزستان به صورت رسمی شروع به کار کرد.