باجه پلاسکوکار سایپا تحت نظارت شعبه مهرآباد جنوبی بانک ملت با هدف ارائه خدمات بانکی به کارکنان این شرکت ، گشایش یافت.