بانک ملت استان خراسان شمالی در پایان مردادماه سال جاری، حدود 50 درصد منابع ارزی بانک های استان را به خود اختصاص داد.