کارمند بانک ملت در دوازدهمین جشنواره سراسری علوم قرآنی و حدیث امام رضا(ع) در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم، رتبه نخست را کسب کرد.