مدیر بانک ملت استان کرمان از بهره برداری و آغاز به کار فاز نخست مرکز صدور و اصلاح کارت های الکترونیک در این بانک خبر داد و گفت:در این فاز ، صدور و شارژ بن کارت های شرکت ها و موسسات در این مرکز صورت می گیرد.