چهل و یکمین شعبه بانک ملت استان هرمزگان با حضور مدیران این بانک ، مقامات محلی و جمعی از کسبه در شهر بندرعباس آغاز به کار کرد.