عضو هیات مدیره بانک ملت با تاکید بر اهمیت مشتری مداری در این بانک اظهار داشت: در دو سال اخیر با حدود 10 هزار مشتری برتر بانک دیدار صورت گرفته که این ارتباط نزدیک سبب برقراری یک ارتباط عاطفی میان بانک و مشتریان و شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بانک شده است.