بانک ملت استان خراسان رضوی تمامی شعب این استان را به پایانه های اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی عضو شتاب مجهز کرد.