اداره کل عملیات ارزی بانک ملت گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ویرایش 2008 را برای نخستین بار در نظام بانکی کشور ، از شرکت TUV اتریش دریافت کرد.