بانک ملت استان لرستان تا پایان دهه اول شهریور ماه سال جاری ، بیش از 387 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری کرد.