بانک ملت استان سیستان و بلوچستان ، دو دستگاه خودپرداز در دانشگاه پیام نور و شرکت مخابرات این استان نصب و راه اندازی کرد.