بانک ملت استان خوزستان نسبت به نصب پایانه های پرداخت الکترونیک اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی عضو شتاب در شعب این استان اقدام کرد.