سه شنبه 8 خرداد 1403En
حوزه مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان

حوزه مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان

تاکید این حوزه بر موضوعاتی نظیر نگهداشت و توسعه سرمایه‌های انسانی، مدیریت هزینه‌های درمانی، رفاهی و پرسنلی می باشد. در این زمینه می توان به فعالیت هایی نظیر تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی، بسته های حمایتی اقشار خاص، ارتقاء فرهنگ کتابخوانی همکاران، ایجاد برنامه های مراقبت آینده نگر و ... اشاره نمود. اقدامات انجام شده در بانک ملت در حوزه مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان به شرح ذیل می باشد:
تدوین برنامه های امنیت شغلی مشاغل خاص و طرحهای حمایتی
-تدوین و شفاف سازی مسیر پیشرفت شغلی مشاغل صف و ستاد برای کارکنان رسمی و قراردادی قانون کار
- تدوین و اجرای طرح مدیریت نیروهای نیازمند مراقبت در راستای بهبود شاخص های اثرگذار در توسعه اجتماعی
- متناسب سازی هدایای بازنشستگی بمنظور تکریم همکاران بازنشسته
- همسان سازی حقوق بازنشستگان بانک در راستای افزایش سطح رفاه و معیشت بازنشستگان و خانواده ایشان
- بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه و اعطاء امتیاز تشویقی به همکاران شعب شهرهای زلزله زده کرمانشاه

حمایت از مشاغل پر ریسک 

- افزایش امتیاز مشاغل حفاظتی
-افزایش امنیت تیم¬های پولرسانی از طریق استفاده از لوازم امنیتی استاندارد و با کیفیت 

توجه به نظرات کارکنان 

- ایجاد واحد تخصصی ارتباط و مدیریت فرهنگ سازمانی به منظور سنجش ابعاد مختلف نگرش کارکنان (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ...) به منظور تدوین اهداف آتی
- طراحی و پیاده سازی سامانه سنجش منظم نگرش کارکنان

مرکز تأیید صلاحیت حرفه ای کارکنان

- ایجاد مرکز ارزیابی کارکنان: در این مرکز شایستگی های رفتاری و فنی – تخصصی کارکنان بانک از طریق مدل شایستگی بانک ملت به تناسب پست سازمانی ارزیابی می شود. در مدل شایستگی بانک ملت شاخص های مورد نیاز مشاغل مختلف تعریف و از روش های متنوعی نظیر مصاحبه، کارتیمی، ایفای نقش، بازی و ... برای ارزیابی همکاران استفاده می شود. این طرح از سال 96 آغاز شده است و تاکنون با صلاحدید مدیریت بانک دارندگان مشاغل حساس بانک در این طرح ارزیابی شده اند.
- برگزاری دوره های توسعه ای و آموزشی: همکاران ارزیابی شده براساس مدل شایستگی بانک ملت چنانچه براساس نتایج نهایی ارزیابی ضعف هایی در شاخص های اندازه گیری که مورد نیاز شغل آنها می باشد داشته باشند در دوره های توسعه ای و آموزشی تعریف شده در مرکز شرکت می کنند تا بتوانند مسیر پیشرفت شغلی تعریف شده از طرف سازمان برای شغل خود را طی نمایند. 
- تداوم اجرای ارزشیابی شایستگی های روسای شعب ممتاز الف و ب در سال 98

طراحی مدل مدیریت استعداد

- تدوین مدل مدیریت استعداد: در این طرح براساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته مدل مدیریت استعداد بانک ملت استخراج و تدوین گردیده و انتصاب و ارتقاء بخشی از مشاغل حساس بانک از طریق نتایج ارزیابی مدل مدیریت استعداد انجام می گردد. از طریق این مدل استعداد های کارکنان فعلی بانک ارزیابی می گردد تا افراد متناسب با استعدادها و نتایج ارزیابی این مدل در جایگاه مناسب خود قرار بگیرند. همچنین چنانچه بانک به استعداد خاصی نیازمند باشد که در میان کارکنان فعلی موجود نباشند فرد مورد نیاز پس از ارزیابی افراد خارج از بانک و اخذ تائیدیه های لازم تامین می گردد. در مراحل اولیه این طرح بنا به صلاحدید مدیریت بانک مراحل انتصاب یا ارتقاء روسای شعب ممتاز الف، ب و درجه یک و روسای کارگزینی و رئیس گروه ممتاز به این طرح متصل گردیده و گزینه های پیشنهادی برای این مشاغل پس از ارزیابی و در صورت اخذ نتایج لازم در ارزیابی می توانند مسیر پیشرفت شغلی خود را ادامه دهند. 

ایجاد الگوی ارزیابی عملکرد

- اجرای مدل جدید ارزیابی عملکرد کارکنان صف از سال ۹٣ و اجرای مدل جدید ارزیابی عملکرد کارکنان ستاد از سال 97
- راه اندازی پنل نظرسنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و توسعه اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار
- انتخاب و تقدیر از عملکرد کارکنان برتر بانک (پرداخت های نقدی- اعطاء مرخصی تشویقی جهت استفاده از سفر تفریحی به همراه خانواده)

تدوین الگوی انتخاب کارمند برتر

- پیاده سازی مدل جدید انتخاب کارکنان برتر از سال 96

عدالت حقوق زنان و مردان

- تخصیص سهمیه استخدامی به بانوان
- اخذ مصوبه برخورداری از مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه برای کارکنان اناث(در قانون کار ٦ ماه است)
- اعطای مرخصی طرح نیمه وقت بانوان

چارچوب طبقه بندی مشاغل

- سیستم امتیازی شغل (امتیاز سمت) و شاغل (امتیاز مرتبط با تجربه کاری، تحصیلات، آموزش، امتیاز تشویقی و فرایندی) که بر اساس دستورالعمل مدون برای هر فرد با توجه به شرایط احراز تعلق می گیرد.
-اقدام در زمینه تطبیق نظام جاری بانک ملت با چارچوب طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عاملیت دفتر مشاور فنی مورد تأیید وزارتخانه

آئین نامه چرخش شغلی

- برنامه ریزی پروژه چرخش شغلی در گروه های کاری شعب با هدف توانمندسازی و پیشگیری از فرسودگی شغلی در سال97 

ارائه رویه شفاف جذب و استخدام

-جذب و استخدام 760 نفر از متقاضیان اشتغال از طریق انتشار آگهی استخدام و برگزاری آزمون سراسری تحت نظارت مراجع ذیربط و انجام مصاحبه تخصصی و روانشناختی و آزمون روانشناختی مرتبط با شغل در سال 1397

حوزه های رفاهی مسئولیت های اجتماعی

در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بر اساس ماموریت های محول شده در حوزه‌های نگهداشت و توسعه سرمایه های انسانی، مدیریت هزینه های درمانی، رفاهی و پرسنلی، برنامه های جبران خدمت، برنامه های پایش سلامت، برنامه های بهبود سبک زندگی و حمایت از کارکنان در سال 1397  اهم اقدامات و فعالیت ها عبارتند از:
- تهیه بسته سلامت زیتون
- ارائه طرح محب ملت  (توسعه خدمات مددکاری به مددجویان بانک ملت (جانبازان ، بیماران خاص، زندانیان، مقروضین ، بدهکاران و....))
- کمک به همکاران زلزله زده استان کرمانشاه  (خرید کانکس، ارسال هدایا، کمک بلاعوض، اهداء امتیاز تشویقی به کارکنان آسیب دیده، یک هفته اقامت رایگان و مرخصی تشویقی)
- بهبود کیفیت زندگی همکاران درشرف و دوران بازنشستگی متناسب با وضعیت روحی و جسمی ایشان
- پذیرش کارآموزی/ کارورزی قریب به ۱۶۰ نفر دانش آموز/دانشجوی متقاضی خانواده همکاران و صدور و ارسال تأییدیه های مربوطه به محل تحصیل
- فراهم نمودن امکان اعزام بیش از ۲۷۷۰۰ نفر از همکاران از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۷ به همراه اعضای خانواده در ۱۳ دوره آموزشی- رفاهی سالیانه (مجموعاً تعداد ۱۱۰،۸۶۴ نفر)
- مشارکت بیش از ۷.۰۰۰ نفر از همکاران به همراه خانواده در برنامه آموزشی تعادل کار و خانواده (مجموعاً بالغ بر ۲۱۵۰۰ نفر)
- برگزاری برنامه های آموزشی به منظور توسعه سرمایه های انسانی