يکشنبه 12 تير 1401En
سپرده شایان

سپرده شایان

بانک ملت در راستای پاسخگویی به نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی و بر مبنای اصل مشتری محوری، سپرده‌ای را تحت عنوان شایان طراحی نموده که در این طرح می‌توانید با افتتاح حساب‌های ویژه شایان از اولویت دریافت تسهیلات در بانک ملت با نرخ‌های ویژه به شرح آتی بهره مند شوید.
همچنین مشتریانی که در حال حاضر دارای حساب های سپرده قرض الحسنه جاری با/بدون دسته چک یا سپرده کوتاه مدت عادی در بانک ملت هستند نیز می توانند از اولویت دریافت تسهیلات در بانک ملت با نرخ‌های ویژه بهره مند گردند.

مشخصات کلی تسهیلات طرح شایان

جامعه هدف: تمامی مشتریان حقیقی و معرفی شدگان از سوی اشخاص حقوقی متناسب با میانگین حساب حقوقی
نوع حساب: به تفکیک حقیقی (انفرادی) و حقوقی:
افتتاح حساب‌ ویژه طرح شایان:
- سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته‌چک ‏‏- ویژه طرح شایان
- سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت–ویژه طرح شایان
حساب‌های موجود:
- سپرده قرض‌الحسنه جاری با/  بدون دسته‌چک عادی
- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی
نرخ سود تسهیلات: از 5% تا 18% (متناسب با مدت ماندگاری سپرده و مدت بازپرداخت اقساط)
مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات: از 12 ماه تا 48 ماه
مدت سپرده‌گذاری: حداقل 1 ماه و حداکثر 12 ماه
حداقل مبلغ سپرده‌گذاری: 50 میلیون ریال
حداکثر مبلغ سپرده‌گذاری: مشتریان حقیقی یک میلیارد ریال ‏‏‏‏- مشتریان حقوقی فاقد سقف و محدودیت
وثایق: وثایق مجاز مطابق مقررات و قوانین از جمله سپرده، مِلک، سفته، سَهام و ...
مبلغ تسهیلات (بر اساس معدل حساب مشتری): تا 2 برابر معدل حساب
- حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال در حالت واریز به‌حساب متقاضی
‏‏- حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال در حالت  صُدور کارت اعتباری

مزایای تسهیلات شایان

برای مشتریان حَقیقی: 
- امکان دریافت تسهیلات تا دو برابر معدل حساب
- امکان سپرده گذاری یکجا یا تدریجی
- امکان بازپرداخت تسهیلات تا 48 ماه
- امکان دریافت تسهیلات در کوتاهترین زمان (یک ماه انتظار)
برای مشتریان حُقوقی: 
شرکت ها یا سازمان ها می توانند کارکنان خود را جهت دریافت تسهیلات متناسب با امتیاز اکتسابی بر اساس میانگین حساب خود به بانک معرفی نمایند.
نکته: حساب های اشتراکی مشمول دریافت تسهیلات طرح شایان نمی باشند.
جهت دریافت جدول شرایط اعطای تسهیلات شایان روی لینک فایل ضمیمه کلیک کنید.